אתם קובעים את גובה התשלום החודשי אתם קובעים את גובה התשלום החודשי